We zijn een gemeente voor jong en oud waar je persoonlijke geloof centraal staat. In onze kerk hangt een doek met de tekst “Jezus alleen”. Dat is waar we vanuit willen leven met elkaar. Op zondagochtend start onze dienst om 09:30 uur waarin we God willen ontmoeten. Wees welkom.

Gebruiksplan 1,5 meter kerk gereed

Elke 14 dagen op zondag is onze samenkomst om 09:30 uur. Naast de fysieke ontmoeting in onze kerk zullen we tevens doorgaan met een digitale verbinding via Zoom. Dit betekent dat de dienst thuis ook te volgen is. We zijn blij dat we in deze tijd op deze manier verbonden zijn met elkaar.

In het gebruiksplan staat hoe we volgens de geldende regels bij elkaar kunnen komen.

Het gebruiksplan is te lezen door hier te klikken.

Wil jij erbij zijn? Dat kan, voel je welkom bij ons.

De dienst in de kerk bijwonen kan. Neem vooraf contact op met het secretariaat@veggouda.nl.

Liever de dienst vanuit huis meemaken? Stuur een e-mail naar secretariaat@veggouda.nl.

– – – – –
Volg ons op Instagram of Facebook.
– – – – –

Opnames meditaties met beeld en geluid
In de afgelopen tijd hebben we elkaar ontmoet via Zoom samenkomsten. Een aantal meditaties delen hieronder ter bemoediging en inspiratie. Klik op de titel voor beeld en geluid.

Meditatie Chris Kraaijeveld (26-04-2020)
Filippus werd door God weggeroepen uit de drukte, naar de stilte. Naar een eenzame weg. Daar ontmoet hij een kamerling die als ontmande naar Jeruzalem gaat op zoek naar God. Hij kon niet verder komen dan de voorhof van de heidenen, maar ging terug met een boekrol van Jesaja waardoor Hij niet alleen de Here Jezus leerde kennen, maar als ontmande toch welkom geheten werd in Gods huis. Zo kunnen wij net als Filippus ook gebruikt worden door God om mensen (dichter) bij Hem te kunnen brengen.

Meditatie Dick Versloot (10-05-2020)
Wat stralen wij als christenen in deze corona-tijd uit naar onze omgeving? Angst om ziek te worden, te verspreiden of blijdschap over onze toekomst die wij hebben door de Here Jezus? Wij zouden ons als christenen niet moeten laten leiden door angst, noch de ziekte ontkennen of bagatelliseren, maar vertrouwen op God. Wij zijn immers afhankelijk van Hem of we ziek worden of niet. Hij heeft het in de hand. Dat is een Bron van zekerheid en geeft hoop op een goede toekomst.