Kerkgebouw van de VEGHoofd

De Vrije Evangelische Gemeente is een: Vrije gemeente. Zij is zelfstandig en wordt geheel bestuurd door de leden van de gemeente. Landelijk maakt zij deel uit van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, waarin in bijna 40 gemeenten contact en overleg houden. Met Jezus Christus als Hoofd, trachten we Zijn wil te beluisteren in de wensen, verlangens en gaven van onze leden.

Aandacht

Onze belijdenis: JEZUS ALLEEN van Hem verwachten we alles, aan Hem ontlenen we alles en geven we alles weer terug. Dit moet blijken uit het verkondigen van het evangelie (= blijde boodschap). Een boodschap van vergeving van zonden, van genade, hoop en troost, bemoediging en toekomst, door de Here Jezus. We proberen om op zoveel mogelijk manieren aandacht aan elkaar te geven. Binnen de gemeente functioneert daartoe een predikant en een pastoraal team. Zo willen we elkaar van dienst zijn wanneer er sprake is van verdriet en problemen, maar ook willen we delen in vreugde en blijdschap. Ook proberen we om op zoveel mogelijk manieren aandacht aan de bijbel te geven. We zien de bijbel als het door God geïnspireerde boek, betrouwbaar en richtinggevend voor ieder mens. De bijbel willen we aan elkaar uitleggen tijdens vele van onze activiteiten.

Werkgroepen

Binnen de gemeente hebben we een aantal commissies en werkgroepen die zich voor een speciale taak inzetten.

  • W.Z.E.
  • Commissie van beheer
  • Muziekgroep