Om als Vrije Evangelische Gemeente Gouda te kunnen samenkomen in de kerk en bijgebouwen, rekening houdend met de corona-maatregelen, hebben we als kerkenraad dit gebruiksplan opgesteld.

Voor het kerkgebouw:
1. We volgen de basisregels:
  i. personen houden 1,5 meter afstand.
  i. bij binnenkomst kunnen personen de handen reinigen.
  i. thuisblijven bij klachten.
  i. hoesten/niezen in de elleboog.
  ii. personen blijven tijdens de dienst zoveel mogelijk op hun plaats.
2. Huishoudens zitten bij elkaar. Om 1,5 meter afstand te kunnen houden blijven er minimaal 2 stoelen leeg tussen huishoudens.
3. Er wordt gezongen worden in de dienst.
5. Stoelen worden zo geplaatst dat er genoeg afstand kan worden gehouden.
6. Fietsen worden elders geplaatst en niet op het plein achter de kerk.
7. De collectezakken blijven hangen bij de uitgang (achterkant). Als mensen daar naar buiten gaan kunnen ze wat in de collectezak doen, maar het liefst willen we dat er digitaal wordt gedoneerd voor de bescherming van onze penningmeesters. De digitale mogelijkheden worden via de e-mail verstuurd.
8. Het vieren van het avondmaal wordt uitgesteld.
9. Het koffiedrinken kan buiten of op de zitplaats in de kerk. Een paar aanwezigen zetten koffie en serveren dit uit.
10. Vooraf en achteraf zal in de consistorie alleen voorganger en ouderling van dienst aanwezig zijn.
11. De voorganger en ouderling van dienst blijven na de zegen op hun plaats. De voorganger kan de bezoekers die langs hem lopen naar de uitgang van een afstand groeten.
12. Bij de ingang, in de consistorie en de wc’s worden desinfectiemiddelen neergezet.
13. De samenkomsten zullen ook via Zoom aangeboden worden zodat thuisblijvers de dienst live kunnen volgen.
14. Iedereen, maar vooral gemeenteleden die vallen binnen de risicogroep (70+ of met onderliggende kwalen) moet zich ervan bewust zijn dat er een verhoogd risico wordt gelopen wanneer er sprake is van besmetting met het Corona virus. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan de kerkenraad niet instaan voor eventuele gevolgen van het kerkbezoek;
15. Er wordt gewerkt aan een ventilatiesysteem. Tot die tijd blijft de nooduitgang/voordeur, deur naar consistorie en raam daar, open.

Voor het Visnet:
1. Onderafdelingen en externe huurders kunnen gebruik maken van het Visnet na toestemming van de kerkenraad en onder voorwaarden zoals opgesteld in dit gebruiksplan.
2. Er geldt een maximum van ongeveer 10 personen, rekening houdend met 1,5 meter.
3. In het Visnet staan de tafels en stoelen verspreid over de ruimte. OVerige tafels en stoelen worden aan de kant geschoven.
4. Bij gebruik wordt er tijdens en achteraf geventileerd door raampjes en/of deuren open te zetten.
5. WC’s worden na gebruik schoongemaakt.
6. Deurklinken, tafels en andere contactoppervlakken worden voor vertrek gereinigd.
7. Bij binnenkomst kunnen de handen gereinigd worden.

Voor de Kapel:
De Kapel blijft vooralsnog gesloten voor gebruik.

Dit gebruiksplan gaat in werking op 05 november 2021 en blijft van kracht zo lang als door de overheidsinstanties wordt bepaald dat we ons aan de corona-maatregelen dienen te houden. Als de overheidsinstanties de maatregelen wijzigen zullen we dit gebruiksplan voor zover van toepassing aanpassen. Te allen tijde hanteren wij de maatregelen zoals door de overheidsinstanties worden voorgeschreven.

Kerkenraad Vrije Evangelische Gemeente Gouda, november 2021