Kerkgebouw

Turfmarkt 21-23
Kerkdienst zondagochtend 09:30 uur

Beheer en verhuur gebouwen

dhr. en mevr. Versloot
Tel: 06 339 717 23
verhuur@veggouda.nl
Tot in ieder geval maart 2022 verhuren we onze gebouwen niet.

Gemeentelijk (pastoraal) werker

vacant

Secretariaat Postadres

p/a Boelhouwerstraat 5
2806 NA Gouda
secretariaat@veggouda.nl

Penningmeester/administrateur:

mevr. A.G.C. Hamminga
penningmeester@veggouda.nl

Website

dhr. F.P. van Eenennaam
postmaster@veggouda.nl

Bankrekeningen

VEG Gouda NL93 INGB 0000 2950 69 t.n.v. Vrije Evangelische Gemeente Gouda
Commissie van Beheer NL35 INGB 000 33 90 316 t.n.v. Vrije Evangelische Gemeente CvB
Restauratiefonds NL11 INGB 000 94 28 804 t.n.v. Fonds Restauratie VEG Gouda