De tuin achter de kerk is ingericht als Bijbelse tuin. Het kerkgebouw, een voormalige synagoge, vormt nu een mooie eenheid met de tuin erachter.

monnikskapBeplanting

In de tuin ziet u planten die voorkomen in de Bijbel, of die daar symbolisch naar verwijzen. Verder zijn er ook bloemen en planten te vinden waarvan de naam direct met kerk of geloof verbonden is, zoals judaspenning en monnikskap

Symboliek

Op een aantal plekken in de tuin vindt u iets terug van symboliek van getallen en kleuren. Zo zijn er vier perken aangelegd op kleur (wit, blauw/paars, geel en rood/roze). Elke kleur heeft zijn eigen.

 

symbolische betekenis:

Wit = vreugde, feest, waarheid, reinheid
Blauw = goddelijkheid, oneindigheid, onschuld
Paars = rouw, boete, ingetogenheid
Geel = licht, luister, glorie, maar ook afgunst, verraad
Rood = liefde, lijden en offer
Roze = licht dat doorbreekt.

 

Er staan ook drie buxussen bij elkaar, deze symboliseren de drie-eenheid: God, de Here Jezus en de Heilige Geest. Als u de tuin ingaat, loopt u onder de roze poort door. Rechts een rode roos en links een witte roos. De betekenis: u bent rein gewassen (witte roos) door het bloed van de Here Jezus (rode roos).

 

De rode beukenhaag rondom de tuin duidt aan: Jezus als de rode leidraad in uw leven. Ook de wijnruit (gele perkje) wordt in de bijbel

genoemd en wel in Lucas 11:42.

Een andere bloem uit dit perkje is sint-janskruid. Deze wordt niet genoemd in de Bijbel, maar staat er vanwege zijn symboliek. De naam verwijst naar Johannes de Doper, wiens feestdag 21 juni is. Rond deze tijd begint de plant te bloeien. De bladeren van sint-janskruid lijken doorboord te zijn; uit de ongeopende bloem kan een druppel bloed geperst worden: verwijzingen naar de gewelddadige dood van Johannes de Doper, die onthoofd is door koning Herodes Antipas.

 

Bij de verschillende soorten planten staat een bordje met de naam. Als het een bijbelse plant is, staat de Bijbeltekst vermeld. In andere gevallen staat erbij waarom zij in de tuin staat: vanwege symboliek of vanwege de naam die een christelijke/bijbelse verwijzing bevat.