Achter onze kerk is een prachtige tuin verborgen tussen de gebouwen. In 2007 ontstaat er voor het eerst een Bijbelse tuin. De kosters in die tijd hebben de klus zo aangepakt dat de tuin mooi aansluit bij de geschiedenis van ons kerkgebouw. Na veel speurwerk op internet naar Bijbelse tuinen is er een plan ontstaan. Een tuin met verschillende perken met liturgische kleuren. Als beginpunt vanuit de Bijbel is gekozen voor psalm 104; Gods glorie in de schepping. Met een budget van nul Euro is aan de slag gegaan met vele mensen en sponsors en is een Bijbelse kerktuin gerealiseerd. Het werd een gemeenschappelijk tuin, waar iedereen graag vertoefde. Er werden gemeentedagen gehouden en Loofhuttenfeest gevierd. Met Open monumentendag was de tuin open en ook werden er rondleidingen gegeven en uitleg gegeven over de symbolische betekenis van de planten en bloemen.

Nadat de kosters in 2014 zijn verhuisd is het onderhoud beperkt tot het noodzakelijke. In het voorjaar van 2022 is het plan opgevat om de tuin weer op orde te krijgen. Een aantal mannen hebben daar flink wat werk aan gehad.

Inmiddels is er een tuinteam ontstaan en een prachtige kerktuin. Er zijn verschillende soorten vakken gecreëerd die als zonnestralen zijn neergezet. Zoals Het Licht op ons mag schijnen.

Het voorste gedeelde van de kerktuin is nog altijd een Bijbelse tuin met een symbolische boodschap. Er zijn nog een aantal bomen en struiken over van de eerste kerktuin; een Vijg, een Judasboom, een Moerbei, een Amandel en de Libanon Ceder. Ook de rozenstruiken bij de ingang van de tuin, aan 1 kant rood en de andere kant wit. Deze staan voor de boodschap: “Door het bloed van Jezus ben je rein gewassen”. De rode beukenhaag aan de voorkant heeft een symbolische betekenis, Jezus is de rode leidraad in ons leven. De liturgische kleuren zijn gemengd te vinden in de tuin, door verschillende planten die er staan.

Wit = vreugde, feest, waarheid, reinheid
Blauw = goddelijkheid, oneindigheid, onschuld
Paars = rouw, boete, ingetogenheid
Geel = licht, luister, glorie, maar ook afgunst, verraad
Rood = liefde, lijden en offer
Roze = licht dat doorbreekt.

Verder is er ontwikkeld een moestuin, bloementuin, vaste plantentuin, kruidentuin. Maar ook een composthoop, takkenhaag voor insecten, insectenhuizen, egelhuis enz. Deze worden beheerd door het tuinteam, gemeenteleden en zondagsschool.

Het doel van de kerktuin is nog steeds dat het een gemeenschappelijke kerktuin is. Waarin duurzaamheid en zorg voor de schepping naar voren komen. Maar ook aandacht voor elkaar binnen de gemeente, buiten de gemeente, met het alle belangrijkste dat God dit alles gegeven heeft en wij hiervoor zorg mogen dragen. Psalm 104 staat nog steeds centraal. Je kunt God vinden in de natuur, waaruit lofprijzing naar voren komt. Iets moois wat Hij geeft en wij mogen doorgeven.

Dit komt tot uiting door samen op weg te gaan. Inmiddels hebben we al veel bijzonder mooie momenten gehad. Op woensdag wordt de deur opengezet om bezig te zijn in en het onderhouden van de tuin. Er ontstaan mooie gesprekken, er zijn tuinwerkdagen, workshops, lekker eten met elkaar, koffie, lunchmomenten in de tuin, Open monumentendag…

Wees welkom om eens te komen!
Het tuinteam