Om als Vrije Evangelische Gemeente Gouda te kunnen samenkomen in de kerk en bijgebouwen, rekening houdend met de corona-maatregelen, hebben we als kerkenraad dit gebruiksplan opgesteld.

Voor alle gebouwen en samenkomsten:
1. We volgen de basisregels:

a. thuisblijven bij klachten
b. personen houden afstand
c. handen reinigen bij binnenkomst
d. hoesten/niezen in de elleboog

2. De wettelijke verplichting voor het houden van 1,5 meter afstand is komen te vervallen. Geef iedereen letterlijk en figuurlijk de ruimte. Ook als dat betekent dat iemand het prettig vindt om toch 1,5 meter afstand te houden. In dat geval blijven er minimaal 2 stoelen leeg tussen huishoudens.
3. Een mondkapje is niet verplicht.
4. Om ruimte voor koffiedrinken buiten mogelijk te maken, worden fietsen elders geplaatst en niet op het plein achter de kerk.
5. De collectezakken blijven hangen bij de uitgang (achterkant). Digitaal giften geven voor de collectedoelen heeft de voorkeur. Bij de uitgang wordt met een collectezak gestaan voor de tweede collecte. Dat is altijd een goed diakonaal doel binnen of buiten onze gemeente.
6. De voorganger en ouderling van dienst blijven na de zegen op hun plaats. De voorganger kan de bezoekers die langs hem lopen naar de uitgang groeten. Ieder bepaald zelf of een hand geven gepast is.
7. De samenkomsten zullen ook via Zoom aangeboden worden zodat thuisblijvers de dienst live kunnen volgen.
8. Ventileren doen we door middel van het openzetten van deuren en/of ramen.

Kerkgebouw: de nooduitgang/voordeur en de deur en het raam van de consistorie.
Visnet/Kapel: deur(en) en/of (klap)ramen.

Dit gebruiksplan gaat in werking op 15 mei 2022 en blijft van kracht zo lang als door de overheidsinstanties wordt bepaald dat we ons aan de corona-maatregelen dienen te houden. Als de overheidsinstanties de maatregelen wijzigen zullen we dit gebruiksplan voor zover van toepassing aanpassen. Te allen tijde hanteren wij de maatregelen zoals door de overheidsinstanties worden voorgeschreven.

Kerkenraad Vrije Evangelische Gemeente Gouda, mei 2022