Om als Vrije Evangelische Gemeente Gouda te kunnen samenkomen in de kerk en bijgebouwen, rekening houdend met de corona-maatregelen, hebben we als kerkenraad dit gebruiksplan opgesteld.

Voor het kerkgebouw:
1. Voor elke samenkomst wordt een coördinator aangesteld die:
 a. controleert of iedereen zich aan de afspraken houdt;
  i. Uiterlijk 5 min. voor aanvang van de dienst melden personen zich bij de coördinator.
  ii. Fietsen op de Turfmarkt.
  iii. Een mondkapje is niet nodig.
  iv. Jassen over de eigen stoel hangen.
  v. Door de voorkant naar binnen, door de achterkant naar buiten en via de poort weer naar de straat.
  vi. Bij binnenkomst kunnen personen de handen reinigen.
  vii. We zingen op praatniveau.
  viii. Toiletgebruik kan, rekening houdend met 1,5 meter afstand.
 b. het aantal mensen bijhoudt en bij het maximum de mensen niet meer toelaat (mensen geven zich van tevoren op, zie punt 2). Voor gasten zullen er twee plaatsen vrijgehouden worden.
 c. aanwijzingen geeft over gang van zaken, looproutes, waar mensen kunnen gaan zitten, jas ophangen, ruimte verlaten, reinigen handen etc.
2. Voor elke samenkomst dienen personen zich van tevoren aan te melden bij het secretariaat. Voor de zondagse samenkomst dient dat te gebeuren uiterlijk op de vrijdag voor de zondag dat er een samenkomst gehouden wordt. Het secretariaat houdt het aantal aanmeldingen bij en of dit past binnen de maatregelen zoals omschreven op www.rijksoverheid.nl. Als het maximum is bereikt krijgen de volgende aanmeldingen een plaats in de volgende dienst. Personen die de dienst niet via Zoom kunnen volgen krijgen voorrang. Secretariaat geeft de namen door aan de coördinator.
6. De stoelen worden opgesteld op 1,5 m afstand en de rest is weggehaald.
7. Na elke samenkomst worden contactoppervlakken gereinigd (deurklinken, armleuningen, tafels, preekstoel, wc etc.) door de coördinator.
8. De collectezakken blijven hangen bij de uitgang (achterkant). Als mensen daar naar buiten gaan kunnen ze wat in de collectezak doen, maar het liefst willen we dat er digitaal wordt gedoneerd voor de bescherming van onze penningmeesters. De digitale mogelijkheden worden via de mail verstuurd. Bij de 3 collectezakken hangen nummers om aan te geven voor welke collecte die is. De andere zakken worden weggehaald.
10. Er is na de dienst buiten gelegenheid om koffie te drinken met elkaar.
12. Vooraf en achteraf zal in de consistorie alleen voorganger en ouderling van dienst aanwezig zijn.
13. De voorganger en ouderling van dienst blijven na de zegen op hun plaats. De voorganger kan de bezoekers die langs hem lopen naar de uitgang van een afstand groeten.
14. Bij de ingang, in de consistorie en de wc’s worden desinfectiemiddelen neergezet.
16. De samenkomsten zullen ook via Zoom aangeboden worden zodat thuisblijvers de dienst live kunnen volgen.
18. Iedereen, maar vooral gemeenteleden die vallen binnen de risicogroep (70+ of met onderliggende kwalen) moet zich ervan bewust zijn dat er een verhoogd risico wordt gelopen wanneer er sprake is van besmetting met het Corona virus. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan de kerkenraad niet instaan voor eventuele gevolgen van het kerkbezoek;
19. We beginnen op 6 juni 2021 met een fysieke dienst en zullen daarna om de week een dienst houden. Dit i.v.m. de vele extra taken die het organiseren met zich meebrengt.

Voor het Visnet:
1. Onderafdelingen en externe huurders kunnen gebruik maken van het Visnet na toestemming van de kerkenraad en onder voorwaarden zoals opgesteld in dit gebruiksplan.
2. Er is plaats voor maximaal 10 personen in het Visnet, rekening houdend met 1,5 meter afstand en ieder is van een ander huishouden.
3. Personen komen binnen bij de rechterdeur (in de hal) en verlaten de ruimte via de andere deur.
4. In het midden van het Visnet worden de tafels zo neergezet dat er een grote tafel komt waar mensen op 1,5 meter afstand kunnen zitten. De andere tafels en stoelen worden aan de kant geschoven.
5. Er kan gebruik gemaakt worden van de keuken. Koffie en thee kan gezet worden. Vanwege de ruimte in de keuken kan daar maar één persoon of meerdere personen uit één huishouden tegelijk aanwezig zijn. Er kan worden gegeten.
6. WC’s worden na gebruik schoongemaakt.
7. Deurklinken, tafels en andere contactoppervlakken worden voor vertrek gereinigd.
8. Een persoon, de coördinator, controleert of iedereen zich aan de afspraken houdt;
 c. Jassen over de eigen stoel hangen.
 d. Door de rechterdeur naar binnen, door de linkerdeur naar buiten.
 e. Bij binnenkomst kunnen de handen gereinigd worden.
 h. Toiletgebruik kan, rekening houdend met 1,5 meter afstand.
 i. na de bijeenkomst niet blijven hangen op het plein of voor de kerk.

Voor de Kapel:
De Kapel blijft vooralsnog gesloten voor gebruik.

Dit gebruiksplan gaat in werking op 25 augustus 2021 en blijft van kracht zo lang als door de overheidsinstanties wordt bepaald dat we ons aan de corona-maatregelen dienen te houden. Als de overheidsinstanties de maatregelen wijzigen zullen we dit gebruiksplan voor zover van toepassing aanpassen. Te allen tijde hanteren wij de maatregelen zoals door de overheidsinstanties worden voorgeschreven.

Kerkenraad Vrije Evangelische Gemeente Gouda, augustus 2021